Wszyscy użytkownicy toru mają obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem.

 • Przed wjechaniem na tor należy bezwarunkowo zgłosić ten fakt u osoby zarządzającej torem.

 • Pojazdy wjeżdżające na tor musi stanem technicznym i wyposażeniem odpowiadać normom kodeksu drogowego, posiadać ważne badanie techniczne, ubezpieczenie OC i NW, każdy kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy. Użytkownicy toru zobowiązani są do zapięcia pasów bezpieczeństwa i włączenia świateł mijania, w przypadku quadów i crossu używania kasków ochronnych.

 • Na terenie toru obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/godz. oraz pierwszeństwo dla osób pieszych - ograniczenie nie dotyczy zorganizowanych prób szybkościowych.

 • Wszystkie osoby na terenie toru korzystają z niego i przebywają na nim na własną odpowiedzialność.

 • Każdy pojazd musi być asekurowany przez inny pojazd. Jazda w pojedynkę jest ZABRONIONA.

 • Na całym terenie toru obowiązuje zakaz rozpalania ognisk i grillowania poza wyznaczonym miejscem.

 • Bezwzględne zabronione jest:

 •    Jazda po spożyciu alkoholu

 •    Jazda poza wyznaczonym terenem

 •    Stwarzanie zagrożenia i nieprawidłowe zachowanie w stosunku do innych osób korzystających z toru.

 •    Niestosowanie się do zaleceń osoby zarządzającej torem

 • Nieprzestrzeganie któregokolwiek z powyższych punktów regulaminu skutkuje natychmiastowym nakazem opuszczenia toru.

 • Za szkody powstałe w mieniu właściciela toru jak i mieniu innych osób korzystających z toru odpowiedzialność ponosi osoba która dokonała szkody.

 • W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa o ruchu drogowym i kodeksu cywilnego.